برنامه‌نویسی چیست؟

چرا باید زبان پایتون را بیاموزیم؟