آموزش نصب پایتون بر روی ویندوز

شما برای شروع آموزش و فراگیری برنامه‌نویسی پایتون نیاز دارید تا برخی مقدمات را فراهم کنید.